top of page
Dijkgezicht nabij het oude gemeentehuis (tot 1942).jpg

Begrippen

Kernenagenda:

Sinds 1 januari 2019 valt ons mooie dorp onder de nieuwe gemeente West Betuwe. Een nieuwe gemeente betekent dat een aantal dingen anders gaan dan voorheen bij de gemeente Lingewaal. Wat in ieder geval gebleven is, is de aandacht voor de 26 verschillende dorpen/stadjes in West Betuwe. Al worden zaken soms wel anders genoemd. Zo wordt er niet meer gesproken over Dorpsplannen maar over Kernenagenda’s. In wezen komt dit echter op hetzelfde neer.

Het Dorpsplan Vuren dat voor ons dorp nog steeds actueel is, vormt uiteraard de basis voor de door de gemeente gewenste kernenagenda. Een aantal doelen uit dat Dorpsplan zijn al (deels) gerealiseerd. Een aantal andere doelen (nog) niet.

Een van de doelen was meer samenwerking tussen alle Vurense verenigingen en organisaties. Dat begint steeds beter plaats te vinden binnen het Dorpsplatform Vuren. Een informele groep met vertegenwoordigers vanuit allerlei clubs.

Sosiaal domein:

De Koels:

De Halte: 

foto tuin avond.jpg
bottom of page