top of page

Het Dorpsplatform

Onlangs is er een enquête gehouden onder de Vurenaren. Hierin werd gevraagd wat we graag zouden willen veranderen in Vuren op het gebied van leefbaarheid. Deze suggesties hebben we samen met al bestaande ideeën, gebundeld tot lijstje van wensen en plannen. Deze lijst met dorpsplannen noemen we de Kernagenda

Punten die op de kernagenda staan zijn pijlers voor het dorpsplatform en het dorp om aan te pakken. Eens per jaar wordt de kernagenda herzien en weer actueel gemaakt.

Om deze plannen te realiseren hebben we een plek nodig waar vraag aanbod samen komt: Een Dorpsplatform. De organisatie achter dit platform heet Stichting Vuren Actief. Vuren Actief bestaat uit een bestuur en uit Vrienden. Als bestuur bedenken we een manier om de plannen te realiseren. Vaak werken we hierbij samen ons dorpshuis De Koels, de verenigingen en bedrijfsleven, maar bovenal met onze eigen Vrienden.

Neem een kijkje op onze pagina activiteiten om te zien waar we ons actief mee bezig zijn het hele jaar door.

Hieronder een impressie van de inwonersbijeenkomst op 9 juni 2022:

Start Dorpsplatform Vuren

Video afspelen
bottom of page