top of page

De Vrienden van Vuren Actief

Het Vuren Actief heeft als doel de leefbaarheid en het wooncomfort van alle bewoners van ons dorp op de verschillende gebieden, zoals wonen, werken en veiligheid te verbeteren.

Dat kunnen wij dat niet alleen. Daarvoor hebben we de hulp van de bewoners hard nodig.

Voorbeelden van Vrienden diensten zijn:

ondersteunen bij evenementen van verenigingen en stichtingen in Vuren, meehelpen bij de jaarlijkse Senioren-dag of De Kerstviering op het Dorpsplein, een Welkomstpakketje brengen bij nieuwe inwoners, helpen (en koffieleuten haha) bij Bloembollendag of een kopje koffie uitdelen bij de Inloop. Maar ook een praatje maken bij de Jeu de Boules kan al veel voor een ander betekenen.

Deze meehelpende bewoners noemen we Vrienden van Vuren Actief.

Behalve hulp bij de opzet en uitvoering van de verschillende projecten zijn vrienden ook van harte welkom om de vergaderingen van het platform bij te wonen en tijdens de vergadering hun wensen en opmerkingen kenbaar te maken. Een vrienden vergadering doen we eens per kwartaal met in januari een nieuwjaarsborrel.

Voordelen voor Vrienden:

  • Met een klein beetje hulp, maar je een groot verschil en velen blij!

  • Gratis deelname aan doelgerichte cursussen.

  • Altijd op de hoogte van leefbaarheidsthema’s en van de bezigheden van Vuren Actief.

  • Ondersteuning bij je hulpvragen: zoals het organiseren van een wijkevenement, ideeën om de leefbaarheid te verbeteren, vrijwilligerswerk.

  • Als je lid bent van een vereniging kan je ook hulpvragen stellen voor je vereniging.

  • Per onderwerp of project worden er werkgroepen opgesteld, waarin je kan participeren. Ook eigen projecten of onderwerpen kan je aandragen.

Wanneer er een activiteit voorbij komt die je interesse heeft, of je hebt ideeën om de leefbaarheid in het dorp te vergroten kunnen vrienden elkaar helpen!

Het (weg)geef huisje is een voorbeeld van een vrienden initatief

Ja, ik wil graag vriend worden van Vuren Actief. Ik geef me op!

Bedankt Vurense Vriend !

We hopen je te ontmoeten op een van de vrienden vergaderingen

bottom of page