top of page

Vuren in het groen

De werkgroep heeft als doelstelling Vuren nog groener te maken en meer biodiversiteit te stimuleren. Dit doet men met name in de openbare ruimte en daarmee is de werkgroep dus een gesprekspartner van lokale overheden zoals de gemeente en het waterschap. Wij zijn ook aangesloten bij Gonzend Rivierenland (www.gonzend.nl). We zoeken nog vrijwilligers voor het onderhoud van fruitbomen en het planten van bollen in het najaar. 
vuren in het groen.jpg

Nieuw in Vuren

Ringoven Heuff

20210422_141834.jpg

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

IMG_5033.jpg

Jeu de Boules

Elke woensdag, als het weer het toelaat, het gehele jaar door, van 14.00 tot 15.00 uur. Naast de Thaborkerk. Aantal deelnemers 10 personen. Aanmelden voor deelname kan nog steeds via info@vurenactief.nl

De inloop: Koffie met een praatje

Deze is gepland op de eerste en derde dinsdag van maand in Dorpshuis de Koels en omvat de 1e: een inloopochtend 10 tot 12 uur een praatje met een kopje koffie en eventueel een spelletje. De 3e: Is een themaochtend. Het seizoen loopt van september tot en met juni. Team bestaat uit 5 vrijwilligers.

IMG_5036.jpg

Vuren viert kerst

In aanloop naar Kerst willen we Vuren in het teken laten staan van verbondenheid. In 2019 hebben we een samenzijn op het dorpsplein geïnitieerd met o.a. samenzang van kerstliederen. Helaas kon deze activiteit geen doorgang vinden in 2020 en 2021, daarom hebben we vanaf toen een wedstrijd uitgezet voor de mooist versierde tuin of raam. De prijzen worden gesponsord door de lokale ondernemers. 

Ondernemer van het jaar

Vurens enthousiast ondernemerschap wordt beloond. Ieder jaar wordt er een zelfstandige ondernemer uit het dorp in het zonnetje gezet! Op deze manier worden zij bedankt voor hun tomeloze inzet en bijdrage aan het welzijn van de inwoners van Vuren.

Deze prestigieuze prijs is de afgelopen jaren door Karin de Groot van de Kinderkamer (2024) in de wacht gesleept! Zij hebben of zijn een jaar lang in het bezit van de wisseltrofee en verdienen een plaats in de harten van de Vurense inwoners. 

nieuw.JPG

Nieuw in Vuren

Met Vuren Actief willen we graag iedere nieuwe inwoner een warm welkom heten. Dit doen we met een klein welkomstpakketje wat we aan de nieuwe bewoners overhandigen. De laatste keren bestond het pakketje uit een klein ontbijtje, informatie over de lokale ondernemers en een flyer van Vuren Actief van wat er allemaal in het dorp te beleven is. Komen er bij jou in de straat nieuwe mensen wonen? Laat het ons weten, dan zorgen ook wij voor een warm welkom!

Ringoven Heuff Vuren

Als er iets kenmerkends is aan het Vurense uitzicht is het toch wel de ringoven op het voormalige Heuff terrein aan de Waal.

De Ringoven daterend van voor 1850 is het enige wat nog resteert van de Heuff fabriek waar tot 1991 stenen werden geproduceerd. In het verleden is er vaak sprake geweest van het slopen van de ringoven of over het experimenteren met buitendijks bouwen. De beheerder heeft laten weten dat er geen plannen zijn voor sloop vanwege de bewoning van vleermuizen.

Verkeersveiligheid is een van de onderwerpen die in de enquête als urgent zijn aangedragen.

 

Als uitvloeisel hiervan en het recente ongeval op de kruising Molenlaan/Molenweg hebben wij een werkgroep samengesteld die met de verantwoorde instanties  in contact zal treden om te onderzoeken welke oplossingsmogelijkheden uitvoerbaar zijn.

IMG_5040.jpg
vuren viert kerst.jpg
onder.jpg

Hondenpoepzakjes

In 2021 heeft de gemeente West Betuwe besloten dat de dispensers van hondenpoepzakjes niet meer gevuld worden per 1 januari 2022. Wel ondersteund de gemeente in 2022 financieel vrijwilligers om de dispensers gevuld te houden. Vuren Actief heeft een oproep uitgezet in Vuren wie dit zou willen oppakken: hieruit zijn 5 enthousiaste vrijwilligers gekomen die in het dorp de dispensers gevuld houden.

hondenpoepzakjes.jpg

Bewegingsgroep

We trachten een dergelijke groep van de grond te krijgen. Daar hebben we ook Uw hulp voor nodig, dus geef U op.Is voor ons nog meer reden om dit te gaan realiseren. info@vurenactief.nl

Ontmoet en Proef

Enkele jaren geleden is er diverse malen een fantastisch evenement georganiseerd in het dorp: Proef & Ontmoet. Dit is een culinair festijn wat het dorp Vuren tot een smeltkroes van culturen maakt. De organisatoren van dit evenement zijn zich aan het oriënteren om dit festijn nieuw leven in te blazen! We hopen van harte dat we dit feest binnenkort weer op de activiteitenkalender kunnen zetten.

Seniorendag

We proberen elk jaar, in de Herfst, een seniorendag te organiseren. Het is een gezellige dag met diverse leuke dingen,o.a. Bingo(gratis) muziek, zang, een meezing koor en optredens van lokale groepenen groepjes. Financiële ondersteuning zoeken we bij lokale sponsoren en bedrijven.Ook de Gemeente West Betuwe verleent ons de benodigde subsidie.In 2022 is de Seniorendag op 25 oktober

ontmoeten.JPG
seniorenposter.jpg

Een tegen eenzaamheid

Rondom dit thema zullen we in september een activiteit organiseren. Hoe en wat is nog niet in beton gegoten. Maar we zijn voornemens iets te organiseren met een lekker diner.. Houd de site in de gaten voor de updates.

bottom of page